Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser inom programmet

Kurserna inom Ledarskap i slöjd och kulturhantverk har varierande undervisningsmetoder där både teori och praktiska moment ger dig den kompetens du behöver för att senare kunna arbeta inom fältet. 


Termin 1:

Kulturvårdsstudier, introduktion 7,5 hp
Den här inledande kursen är gemensam för institutionens tre kandidatprogram i Göteborg och introducerar dig till akademiska studier, ämnet kulturvård men också ditt programs specifika professionsområde

Form – Kultur – Historia 7,5 hp
Denna kurs är också gemensam för kandidatprogrammen i Göteborg Här blir du introducerad till begreppen form, kultur och historia i dess relation till kunskapsfältet kulturvård.

Material och tekniker, textil 1, 7,5 hp
I denna kurs introduceras du till textila material och tekniker med fokus på singelelementtekniker, såsom t ex stickning och virkning. Kursen består av praktiska moment kopplade till, teknik, studier av föremål, handböcker och annan litteratur inom det textila området och dess dokumentation ur historiska, samhälleliga och kulturvårdande perspektiv.

Kulturvårdens styrdokument 7,5 hp
Den tredje gemensamma kursen tar upp de lagar, regelverk och överenskommelser som styr kulturvårdens professioner och verksamheter.

 

Termin 2:

Material och tekniker, textil 2, 7,5 hp
I denna kurs introduceras textila material och tekniker med fokus på multipelelementtekniker, så som vävning och broderi. I kursen får du reflektera kring det praktiska utförande av olika slöjd- och hantverkstekniker, samtidigt som görandet analyseras med hjälp av olika teorier.

Slöjdens och kulturhantverkets teori 7,5 hp
Information kommer snart.

Slöjdens pedagogik 7,5 hp
I denna kurs lär du dig pedagogigens teoretiska ramar. Du får under kursen praktiskt använda dig av din kunskap i en workshop som du håller hos en av våra samarbetspartner.

Praktikkurs 1, 7,5 hp
Den första av två kurser som består av verksamhetsförlagd praktik. Praktiken är förlagt inom Sverige eller utomlands vid offentliga eller privata verksamheter. Praktikvistelsen sker under handledning och kan anta olika karaktär beroende på de förutsättningar som råder på varje arbetsplats.


Termin 3:

Slöjdens och kulturhantverkets teori 2 7,5 hp
Information kommer snart.

Att arbeta i projekt 7,5 hp
Detta är en projektkurs som samläses med studenterna på de andra kandidatprogrammen i Göteborg. Här får du bland annat lära dig om projektplanering, ledning, uppföljning och utvärdering av projekt samt grupprocesser och gruppdynamik

Projektarbete och projektledning, tillämpning 7,5hp
I denna kurs lär du dig att tillämpa kunskaper som du får i ovanstående kurs. Kursen består av projektarbete i grupp, utifrån teman utvalda i samverkan med externa samarbetspartners, ger gruppen förslag på projekt inom kultursektorn, inriktade på att främja slöjd- och kulturhantverk.

Kulturvårdens teori och historia, 7,5 hp
Kursen bearbetar ett för ämnet kulturvård centralt kunskapsområde och introducerar grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom ämnesområdet ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Fokus ligger på utvecklingen under 18- och 1900-tal med utblickar bakåt och framåt i tiden.

Termin 4:

Material och tekniker, trä 1, 7,5 hp
I kursen introduceras du till träslöjdens material och tekniker genom praktisk tillämpning och teoretiska studier. Genom tillverkning av föremål samt studier av litteratur och handböcker får du en lära dig att utföra analyser av hantverksprocesser samt dokumentation av dessa.

Tematisk fördjupning 7,5 hp
Du får i denna kurs en inblick i ämnesområdet ledarskap genom att titta på olika perspektiv och forskningsteorier inom området. Baserat på läsning av populärvetenskapliga texter om ledarskap diskuteras även genren populärvetenskap. Kursen innebär att du huvudsakligen gör en fördjupning av aspekter på ledarskap som du individuellt väljer att läsa om och kritiskt diskutera i en skriftlig uppgift, ett paper.

Material och tekniker, trä 2, 7,5 hp
I den andra kursen som behandlar trä, lär du dig snickerihantverkets material och tekniker genom praktisk tillämpning och teoretiska studier. Traditionellt måleri på trä behandlas också i kursen. Praktisk tillverkning av föremål, demonstrationer samt studier av litteratur och handböcker ger dig en grund till att utföra analyser av områdets hantverksprocesser samt dokumentation.

Utställningsproduktion 7,5 hp
I kursen genomförs du i grupp en fördjupningsuppgift inom området utställningsproduktion. En utställning som behandlar olika materialområden kopplade till verksamma slöjdares verksamheter produceras. Uppgiften genomförs i samarbete med ett museum.

Termin 5:
Praktikkurs 2, 7,5 hp
Denna kurs består av verksamhetsförlagd praktik. Praktiken är förlagt inom Sverige eller utomlands vid offentliga eller privata verksamheter. Praktikvistelsen sker under handledning och kan anta olika karaktär beroende på de förutsättningar som råder på varje arbetsplats.

Entreprenörskap och företagsekonomi, 15 hp

Information kommer snart.

Slöjdens och kulturhantverkets teori 3, 7,5 hp

Information kommer snart


Termin 6:

Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge dig de grundläggande akademiska verktyg som är nödvändiga för att kunna planera och genomföra examensarbete i kulturvård på kandidatnivå. Under kursen ska du självständigt utifrån en grundläggande vetenskapsteoretisk förståelse formulera teoretiska och metodologiska utgångspunkter för det egna examensarbetet

Individuell fördjupningsstudie 7,5 hp
I kursen förväntas du genomföra en individuell fördjupningsstudie som förberedelse inför det kommande examensarbetet. Fokus ligger på egna litteraturstudier utifrån gemensamma seminarier och i samråd med handledare.

Examenskurs för kandidatexamen 15 hp
Examensarbetet är den sista kursen och ger möjlighet till fördjupning och tillämpning av de kunskaper och färdigheter som uppnåtts under utbildningen. 

 

Sidansvarig: Henrik Thelin|Sidan uppdaterades: 2017-07-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?