Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser inom programmet

Kurserna inom Konservatorsprogrammet har varierande undervisningsmetoder där både teori och praktiska moment ger dig den kompetens du behöver för att senare kunna arbeta inom fältet.

Här kan du se en översikt över upplägget av Konservatorsprogrammet. I tabellen nedanför finns kurserna inlagda efter vilken period den påbörjas och avslutas.

 

Period

1

2

3

4

Kursöversikt Konservatorsprogrammet
År 1

Kulturvårdsstudier, introduktion, 7,5 hp

Dokumentation och visualisering, 7,5 hp

Naturvetenskaplig baskurs, 7,5 hp


Form och materialitet i historiskt perspektiv, 7,5 hp
HT
VT Oorganisk kemi för konservatorer, 7,5 hp

Organisk kemi för konservatorer, 7,5 hp

Klimat och miljö, 7,5 hp

Samlingsförvaltning, 7,5 hp

År 2

Färg: färgteori och färgkemi, 7,5 hp

Att arbeta i projekt, 7,5 hp

Kulturvårdens teori och historia, 7,5 hp

HT

Tillämpad fallstudie i historiska byggnader och interiörer, 7,5 hp

VT

Oorganiska material baskurs 1, 7,5 hp

Oorganiska material baskurs 2

Organiska material baskurs 1, 7,5 hp

Organiska material baskurs 2, 7,5 hp

År 3

Praktik, 22,5 hp

Professionella färdigheter för konservator, 7,5 hp

HT

VT

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Fördjupningsstudie, 7,5 hp

Examenskurs för kandidatexamen, 15 hp

       Blåmarkerade fält anger de gemensamma kurserna

Termin 1:

Kulturvårdsstudier, introduktion, 7,5 hpDen här inledande kursen är gemensam för institutionens tre kandidatprogram i Göteborg och introducerar dig till akademiska studier, ämnet kulturvård men också ditt programs specifika professionsområde. 

Dokumentation och visualisering, 7,5 hp

Kursen ger dig grundläggande färdigheter inom kulturvårdens vanligt förekommande tekniker för dokumentation och visualisering.
I kursen diskuteras olika tillvägagångssätt, syften och kontexter för dokumentation. 

Naturvetenskaplig baskurs, 7,5 hpDetta är den första kursen i temat kemi, här får du bland annat lära dig kemikaliehantering labsäkerhet, grundläggande atomlära och jämviktslära. Den syftar till att ge dig den grundläggande kunskapen för att klara kommande naturvetenskapliga kurser. 

Form och materialitet i historiskt perspektiv, 7,5 hpDenna kurs är också gemensam för kandidatprogrammen i Göteborg Här blir du introducerad till begreppen form, kultur och historia i dess relation till kunskapsfältet kulturvård.

 

Termin 2:

Organisk kemi för konservatorer, 7,5 hp
Denna kurs syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i ämnet organisk kemi. I kursen lär du dig att identifiera, analysera och beskriva kulturhistoriska föremål gjorda av organiskt material.

Oorganisk kemi för konservatorer, 7,5 hp Denna kurs syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i ämnet oorganisk kemi. I kursen lär du dig att identifiera, analysera och beskriva kulturhistoriska föremål gjorda av oorganiskt material.

 

Klimat och miljö, 7,5 hpGenom att lära dig att identifiera metoder för att föreslå skyddande mikroklimat i utställningsmiljö samt mätning av relativ fuktighet (RH), temperatur och ljus lär du dig i denna kurs att föreslå åtgärder för preventiv konservering, upprätta och genomföra vårdplan för kulturhistoriska miljöer och föremål.

Samlingsförvaltning, 7,5 hp I denna kurs får du lära dig olika system för samlingsförvaltning. Du lär dig bland annat planering av utställning, magasinering och olika metoder för inventering.

Termin 3:

Färg: färgteori och färgkemi 7,5 hpI denna kurs lär du dig att förstå färg som material och som fysikalisk effekt. Du får en inblick i såväl färglära som färgkemi. Hur färg och måleriskikt är uppbyggda i måleri på olika underlag, från olika tidsperioder och hur materialet påverkas av yttre och inre faktorer.

Att arbeta i projekt, 7,5 hpDetta är en projektkurs som samläses med studenterna i programmet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk och Bebyggelseantikvariska programmet. Här får du bland annat lära dig om projektplanering, ledning, uppföljning och utvärdering av projekt samt grupprocesser och gruppdynamik

Tillämpad fallstudie i historiska byggnader och interiörer, 7,5 hpHär får du utföra undersökningar i en äldre byggnad och dess föremål. Undersökningarna sker i fält. Undervisning sker genom föreläsningar, studiebesök, övningar, fältarbete samt grupparbete.

Kulturvårdens teori och historia, 7,5 hpKursen bearbetar ett för ämnet kulturvård centralt kunskapsområde och introducerar grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom ämnesområdet ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Fokus ligger på utvecklingen under 18- och 1900-tal med utblickar bakåt och framåt i tiden.

Termin 4:

Oorganiska material baskurs 1, 7,5 hpI denna kurs får du grundläggande kunskaper om de oorganiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt.

Oorganiska material baskurs 2, 7,5 hpHär fortsätter du att förvärva kunskaper om de oorganiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt.

Organiska material baskurs 1, 7,5 hpI denna kurs får du grundläggande kunskaper om de organiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt.

Organiska material baskurs 2 7,5 hpHär fortsätter du att förvärva kunskaper om de organiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt

Termin 5:

Praktik, 22,5 hp
Denna kurs består av verksamhetsförlagd praktik. Praktiken är förlagt inom Sverige eller utomlands vid erkända offentliga konserveringsinstitutioner eller välrenommerade privata verksamheter. Praktikvistelsen sker under handledning och kan anta olika karaktär beroende på de förutsättningar som råder på varje arbetsplats.

Professionella färdigheter för konservat., 7,5 hp

I kursen får du djupgående kunskap om förutsättningarna för
konservatorns arbete i den samtida kulturmiljösektorn. Du kommer göra självständiga och kritiska bedömningar samt att lösa problem relaterade till de specifika utmaningar som konservatorsyrket innebär.

Termin 6:

Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård, 7,5 hpKursen syftar till att ge dig de grundläggande akademiska verktyg som är nödvändiga för att kunna planera och genomföra examensarbete i kulturvård på kandidatnivå. Under kursen ska du självständigt utifrån en grundläggande vetenskapsteoretisk förståelse formulera teoretiska och metodologiska utgångspunkter för det egna examensarbetet

Fördjupningsstudie 7,5 hp Kursen ger dig fördjupad kunskap om litteratur, tryckta och otryckta källor inom programmets inriktning och ditt valda fördjupningsområde. Genom avancerad informations- och litteratursökning i forskningsbibliotekens databaser får du tillgång till litteratur samt forskningresultat av relevans.

Examenskurs för kandidatexamen 15 hpExamensarbetet är den sista kursen och ger möjlighet till fördjupning och tillämpning av de kunskaper och färdigheter som uppnåtts under utbildningen.


 

Sidansvarig: Emma Sjöberg|Sidan uppdaterades: 2019-10-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?