Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser inom programmet

Programmet består av:

  • grundläggande kurser inom vald inriktning (trä eller mur) (60 hp)
  • praktik (15 hp vid två tillfällen)
  • fördjupning i form av projekt och undersökningar, inklusive ett avslutande examensarbete (45 hp)
  • kurser kring dokumentation och undersökningsmetoder, om byggnaders och kulturmiljöers komponenter, historia och värden samt kommunikation på olika sätt tillsammans med studenter från institutionens andra program (60 hp)

Kursöversikt

Här kan du se hur programmet är uppbyggt. Klicka på bilden för att se den större.

Utbildningsinnehållet i detalj

Termin 1 
Kulturvårdens hantverk – introduktion 7,5hp
Kursen syftar till att ge en introduktion till hantverksstudier inom universitetet. Kursen går bland annat in på universitetets struktur, hjälpmedel och resurser samt informationssökning. För att börja bygga en förståelse för hantverkliga processer kommer en enklare hantverksprocess att analyseras och dokumenteras.

MUR - Mur och puts – Grund 15hp
Denna kurs börjar du bekanta dig med dina material och bygga upp ett handlag genom att mura i tegel och sedan täcka det murade ytorna med grov puts. Du kommer att få lära dig att mura i olika förband samt lära dig mer om olika sorters tegel och hur det tillverkas.

TRÄ - Skog trä och timmerkonstruktioner 15hp
Under denna kurs får du följa materialet från skogen, dess förädling och slutliga användning i stomkonstruktioner. Du kommer att lära dig att med yxa timra flera av de vanliga timmerknutarna genom att i grupp uppföra en mindre timmerstomme. Du kommer även att gemensamt med klassen arbeta uppföra en stolpverksstomme med tapp och tapphål.

Färg, form och presentation 7,5hp
I kursen färg, form och presentation studeras färglära och formlära på en grundläggande nivå. Geometri introduceras och övas, och frihandsteckning är återkommande i olika övningar. Studenterna får träna på att utveckla sin perceptionsförmåga både i gruppgemensamma gestaltningsövningar och i enskilt arbete. Muntlig, skriftlig och visuell presentation prövas och övas.

Termin 2
Bebyggelse och trädgårdshistoria 7,5hp
Denna kurs syftar till att skapa en historisk förståelse för det byggda kulturarvet både genom arkitekturens stilmässiga rötter och influenser men också genom hur socio-ekonomiska faktorer påverkat och format bebyggelsen.

Undersökning i kulturmiljö 1, 7,5hp
Under denna kurs får du lära känna olika sätt att undersöka en kulturmiljö, genomföra fältstudier och redovisa genomförd undersökning. Du kommer bland annat göra uppmätningar och renrita dessa, arbeta med fotodokumentation samt öva på att beskriva ett objekt och dess skick i text.

MUR - Putsade fasader, påbyggnad 15hp
Under kursen kommer du att täcka murade stommar med olika sorters puts så som rivputs, stänkputs, spritputs och tunnputs och även i flera steg bygga upp profilerade lister. Du kommer även att genomföra putsanalyser för att sedan rekonstruera den analyserade putsen.

TRÄ - Byggnadssnickeri, grund 15hp
Den här kursen kompletteras stommarna från ’Skog trä och timmerkonstruktioner’ med snickerier och stomkomplettering. Du får grundläggande kunskaper om material, verktyg, maskiner och tekniker för snickeriarbeten. Du kommer även få kunskaper om trä när det gäller dess funktion som panel, golv och listverk och framställningen av dessa trävaror samt gå igenom olika tekniker och material för taktäckning. Vissa kursmoment är gemensamma med programmets murinriktning.

Praktik I 7,5hp
Det andra året avslutas med en arbetsplatsförlagd praktik under en förlängd vårtermin. Genom praktiken ges du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i arbetslivet och bygga upp en erfarenhet och ett kontaktnät. I valet av praktikplats har du även möjlighet att påverka din personliga inriktning.

 

Termin 3
Kulturvårdens hantverk, påbyggnad 7,5hp
I denna kurs bekantar du dig med det aktuella forskningsläget inom hantverksforskningen och de olika metoder som används inom denna. Kursen innehåller föreläsningar med aktiva doktorander och forskare inom fältet.

MUR - Murverkskonstruktioner, påbyggnad, 15hp
I denna kurs övas du i mer avancerade former av murverk så som helstensmurar, valvslagning och skorstenar. Tillsammans med träinriktningen kommer du att bekanta dig med olika tekniker som har använts vid byggnadskonstruktion samt lära dig hur statik och mekanik påverkar en byggnad och dess hållfasthet.

TRÄ - Bärande timmerkonstruktioner 15hp
Under kursen kommer du att vidareutveckla dina kunskaper inom timring genom att arbeta med mer avancerade knutar och rundtimmer. Du kommer även att utveckla dina kunskaper inom stolpverk genom komplexa sammanfogningar och hantering av oregelbundet material. Tillsammans med murinriktningen kommer du att bekanta dig med olika tekniker som har använts vid byggnadskonstruktion samt lära dig hur statik och mekanik påverkar en byggnad och dess hållfasthet.

Kulturvårdens teori och historia 7,5hp
Kursen syftar till att ge förståelse för grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom kulturvårdsfältet i ett historiskt och internationellt perspektiv. Du tränar din förmåga att självständigt och kritiskt förhålla dig till relevant begreppsbildning. Doktriner i form av internationella deklarationer och konventioner belyses och diskuteras ur principiell synvinkel och konserveringshistoria och etik diskuteras utifrån valda exempel.

Termin 4
Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård 7,5hp
Kursen syftar till att ge dig insyn i de grundläggande vetenskapliga principerna och de akademiska verktyg som är nödvändiga för att kunna planera och genomföra ett examensarbete i kulturvård på kandidatnivå. Under kursen tränas du att lägga upp en metodisk studie och introduceras i aktuella frågeställningar inom hantverksforskning.

Undersökning i kulturmiljö 2 7,5hp
I denna kurs granskar du rapporter av olika slag och går sedan vidare med att systematiskt analysera och dokumentera en byggnad och dess skick. Utifrån denna analys skall du sedan göra ett åtgärdsförslag. Syftet är att träna din förmåga att vara en aktiv part i de beslutsfattande processer som styr kulturvården.

MUR - Eldstäder och rökkanaler 15hp
Under denna kurs kommer du att teoretiskt och praktiskt att lära dig hur eldstäder fungerar, konstrueras och hur grundläggande byggnadsfysik så som fukt och värme påverkar byggnader. Under kursen kommer du att mura en kakelugn eller en rörspis med lerbruk. Tillsammans med träinriktningen får du en allmän orientering i de material som används och har använts
i byggnadssammanhang samt läser byggfysik och lär dig hur bland annat fukt och värme påverkar byggnader.


TRÄ - Byggnadssnickeri, påbyggnad 15hp
Under denna kurs går du igenom historiskt sett vanligt förekommande byggnadstekniker, material-lära, hur grundläggande byggnadsfysik så som fukt och värme påverkar byggnader. Du kommer även att tillverka ett fönster med maskiner och handverktyg, arbeta med invändig panelbeklädnad, golv, ramverk och listverk och montering av fönster och dörrar.

Praktik II 7,5hp
Det andra året avslutas med en arbetsplatsförlagd praktik under en förlängd vårtermin. Genom praktiken ges du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i arbetslivet och bygga upp en erfarenhet och ett kontaktnät. I valet av praktikplats har du även möjlighet att påverka din personliga inriktning.

Termin 5
Bygghantverk i projekt 15hp

Denna kurs delas du in i en grupp med klasskamrater och planerar, projekterar och utför ett mindre byggprojekt. Under kursen ingår teoretiska moment så som byggproduktion och kalkyl, dokumentation, arbetsmiljö, bygglagstiftning och entreprenadjuridik. Efter projektet sker en avstämning mellan planeringen och resultatet.

Undersökning i kulturhantverk 7,5hp
Denna kurs innebär en praktisk hantverksfördjupning där du kan fördjupa dig i specialintressen genom att arbeta med undersökande metodik, denna kurs kan även kopplas samman med examensarbetet för att vidga möjligheten till praktiska försök.

Kulturvårdens hantverk, fördjupning 7,5hp
Denna kurs utgör en teoretisk fördjupning i form av en litteraturstudie inom ett valt område. Kursen ger möjlighet att inhämta specialkunskaper och närmare undersöka ett intresseområde. Denna kurs kan också kopplas samman med examensarbetet för att vidga möjligheten till att genomföra en mer djupgående studie.

Termin 6
Examenskurs för kandidatexamen 15hp
Bygghantverksprogrammet avslutas med ett examensarbete på 15hp där du genomför en vetenskaplig studie baserad på kunskapen som du byggt upp under utbildningen. Examensarbetet utföras på olika sätt och kan innehålla teoretiska såväl som praktiska undersökande frågeställningar och moment.

Sidansvarig: Henrik Thelin|Sidan uppdaterades: 2017-03-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?