Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser inom programmet

Kurserna inom det Bebyggelseantikvariska programmet har varierande undervisningsmetoder där både teori och mer praktiska moment ger dig den kompetens du behöver för att senare kunna arbeta inom det bebyggelseantikvariska fältet.

 

Termin 1:
Kulturvårdsstudier, introduktion 7,5 hp
Den här inledande kursen är gemensam för institutionens tre kandidatprogram i Göteborg och introducerar dig till akademiska studier, ämnet kulturvård men också ditt programs specifika professionsområde

Form – Kultur – Historia 7,5 hp
Denna kurs är också gemensam för kandidatprogrammen i Göteborg Här blir du introducerad till begreppen form, kultur och historia i dess relation till kunskapsfältet kulturvård.

Bebyggelsehistoria 1 7,5 hp
Detta är den första kursen i temat bebyggelsehistoria. Här får du lära dig om landskapet och bebyggelsen som den var innan den agrara revolutionen hade ägt rum.

Kulturvårdens styrdokument 7,5 hp
Den tredje gemensamma kursen tar upp de lagar, regelverk och överenskommelser som styr kulturvårdens professioner och verksamheter.

Termin 2: 

Bebyggelsehistoria 2 15 hp
Andra kursen i bebyggelsehistoria behandlar medeltidens, renässansens, barockens och industrialismens arkitektur- och bebyggelsehistoria, inklusive stadsutveckling, i ett brett perspektiv.

Metoder för bebyggelsehistoriska studier, 7,5 hp
I den här kursen får du lära dig om olika metoder som används i bebyggelsehistoriska studier.

Gårds- och landskapsstudie, 7,5 hp
Genom arkiv- och även fältstudier får du träna dig i att förstå sambandet mellan arkivmaterial och de spår som går att utläsa i dagens landskap.

Termin 3:
Bebyggelsehistoria 3 7,5 hp
Tredje kursen i bebyggelsehistoria behandlar 1900-talets stadsplanering, arkitektur och bebyggelse ur internationellt och svenskt perspektiv. Vi följer den moderna arkitekturens utveckling från jugend till nutid, bostadsbyggandet från folkhem till nyliberalism, allt mot bakgrund av 1900-talets ekonomiska och samhälleliga förändringar.

Att arbeta i projekt 7,5 hp
Detta är en projektkurs som samläses med studenterna i programmet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk och konservatorsprogrammet Här får du bland annat lära dig om projektplanering, ledning, uppföljning och utvärdering av projekt samt grupprocesser och gruppdynamik

Byggnadsundersökning och tillståndsanalys 7,5 hp
Här får du utföra undersökningar av en äldre byggnad, dess historia och nuvarande fysiska tillstånd. Undersökningarna sker i fält. Undervisning sker genom föreläsningar, studiebesök, övningar, fältarbete samt grupparbete.

Kulturvårdens teori och historia, 7,5 hp
Kursen bearbetar ett för ämnet kulturvård centralt kunskapsområde och introducerar grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom ämnesområdet ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Fokus ligger på utvecklingen under 18- och 1900-tal med utblickar bakåt och framåt i tiden.

Termin 4:
Antikvarisk förundersökning, 7,5 hp
Kursen tillhandahåller baskunskaper om byggnaders lastbärande kapacitet och stabilitet, konstruktionsprinciper och rimliga vårdåtgärder, framförallt fokuseras de industriellt framtagna byggnadsmaterialen, d.v.s. tidsperioden från 1800-talets andra halva fram till idag

Restaurering och gestaltning 7,5 hp
Under planering

Teorier för bebyggelsehistoriska studier 7,5 hp
Kursens behandlar teorifrågor för bebyggelsehistoria, framförallt i form av en fördjupad problematisering av 'historisk kunskap'. Kursen sätter historisk kunskap i relation till modernitet och modernism, institutioner, subjektivitet, tradition, minne och ritual mm, och ger också exempel på en rad mindre konventionella utgångspunkter för bebyggelsehistoriska studier, såsom exempelvis nätverksteori, diskursanalys, maktteori, mm.

Bebyggelsehistorisk uppsats, 7,5 hp
I den här kursen skriver du en vetenskaplig uppsats under handledning. Syftet är att öva dig i att använda tre källmaterial: Byggnaden, det skrivna materialet och människans berättelser.

Termin 5:
Rumslig analys och antikvarisk metodik 7,5 hp
Kursens ger grundläggande kunskaper om teorier och metoder som behandlar människans samspel med och upplevelser av rummet, relevanta vid analys av byggd miljö.

Kulturmiljöplanering, 7,5 hp
Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om och insikter i den samtida kulturmiljövårdens förutsättningar och villkor inom kommunal fysisk planering. 

Antikvariskt projektarbete 15 hp
Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter i utarbetande av planeringsunderlag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet. Aktuella synsätt på landskap samt metoder för kunskapsinhämtning av bebyggelsemiljöer och historiska landskap ingår bland annat i kursen.

Termin 6:
Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge dig de grundläggande akademiska verktyg som är nödvändiga för att kunna planera och genomföra examensarbete i kulturvård på kandidatnivå. Under kursen ska du självständigt utifrån en grundläggande vetenskapsteoretisk förståelse formulera teoretiska och metodologiska utgångspunkter för det egna examensarbetet

Praktik, 7,5 hp
Kursen består av verksamhetsförlagd praktik med bebyggelseantikvarisk inriktning. Praktiken har främst formen av auskultation, där studenten får följa en eller några befattningshavare under ordinarie tjänstgöring. I möjligaste mån, kan studenten ges vissa mindre egna uppgifter.

Examenskurs för kandidatexamen 15 hp
Examensarbetet är den sista kursen och ger möjlighet till fördjupning och tillämpning av de kunskaper och färdigheter som uppnåtts under utbildningen.  

Sidansvarig: Henrik Thelin|Sidan uppdaterades: 2017-04-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?