Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dissertations and Licentiate thesis

FL Patrik Jarefjäll försvarade den 16 september 2016 uppsasten 

Navarsmide - en metodstudie ur ett hantverksperspektiv
 

FD Johanna Nilsson försvarade den 6 november 2015 avhandlingen

Ageing and Conservation of Silk - Evaluation of Three Support Methods Using Artificiallay Aged Silk
Avhandlingen i fulltext (Pdf)

 

FD Leidulf Mydland försvarade den 12 mars 2015 avhandlingen

Skolehuset som kulturminne: Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning
Uppsatsen i fulltext (Pdf)


 

FL Jonny Eriksson försvarade den 25 februari 2015 licentiatuppsatsen

Bruk av kalk och sand ur ett hantverkligt perspektiv
Uppsatsen i fulltext (Pdf)


 

FL Karin Hermerén försvarade den 18 december 2014 licentiatuppsatsen

Den utsatta konsten. Att förvalta konst i offentlig miljö – etik, lagstiftning och värdeförändring
Avhandlingen i fulltext (Pdf)

  FD Ulrik Hjort Lassen försvarade den 3 juni 2014 avhandlingen

The Invisible Tools of a Timber Framer – A survey of principles, situations and procedures for marking

Avhandlingen i fulltext (pdf)
 FL Tina Westerlund försvarade den 5 november 2013 licentiatuppsatsen

Trädgårdsmästarens förökningsmetoder : schema och katalog över förökningsdelar vid vegetativ förökning av fleråriga örtartade växter

Licentiatuppsatsen i fulltext (pfd)
 FL Nina Nilsson försvarade den 13 juni 2013 licentiatuppsatsen

Färgbilden som redskap vid växtkomposition

Licentiatuppsatsen i fulltext (pdf)
 FL Tomas Karlsson försvarade den 12 juni 2013 licentiatuppsatsen

Ramverksdörr - en studie i bänksnickeri

Licentiatuppsatsen i fulltext (pdf) Errata list (pdf)
 FD Tom Strang försvarade den 25 januari 2013 avhandlingen 

Studies in Pest Control for Cultural Property

Avhandlingen i fulltext och beställning
 


 

FD Ingalill Nyström försvarade den 26 oktober 2012 avhandlingen

Bonadsmåleri under lupp: Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska bonadsmålningar 1700-1870

Avhandlingen i fulltext och beställning
 


 

FD Jonathan Westin försvarade den 12 oktober 2012 avhandlingen

Negotiating ‘Culture’, Assembling a Past: the Visual, the Non-Visual and the Voice of the Silent Actant

'Thesis summary' och beställning
 


 

FD Gunnar Almevik försvarade den 31 januari 2012 avhandlingen

Byggnaden som kunskapskälla

Avhandlingen i fulltext och beställning
 


 

FD Eva Löfgren försvarade den 9 februari 2011 avhandlingen

Rummet och rätten. Tingshus som föreställning, byggnad och rum i användning 1734-1970

Avhandlingen i fulltext     

Avhandlingen kan beställas från Rönnells antikvariat i Stockholm.
E-post: ronnells@svaf.se
   


 

M.Sc. Birgitta Håfors försvarade den 18 oktober 2010 sin avhandling

Conservation of the wood of the Swedish warship Wasa of A.D. 1628

Avhandlingen i fulltext
 Johanna Nilsson
försvarade den 4 juni 2010 sin licentiatuppsats 

In Search of Scientific Methods for Conservation of Historic Silk Costumes

Licentiatuppsatsen i fulltext (pdf) Errata list (pdf)
 

Page Manager: Henrik Thelin|Last update: 2/1/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?