Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Globala målen för hållbar utveckling nr 4: God utbildning för alla

Lecture

Alla länder i FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 4: Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Det fjärde globala målet för hållbar utveckling slår fast att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet och ge möjlighet till livslångt lärande. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat. Välkommen!

Föreläsare

Alexina Thoren Williams, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
Alexina är doktorand i forskarskolan på Centrum för utbildningsvetenskap och forskar om hur lärarstudenter undervisar i informella lärmiljöer så som Universeum. Syftet med forskningen är att bidra med kunskap om hur lärarutbildningar kan utformas i science centers och andra informella lärmiljöer. Alexina är utbildad grundskollärare med inriktning mot matematik och NO och har tidigare arbetat som pedagog och undervisat om hållbar utveckling på Universeum och är nu kursledare för hållbar utveckling inom ämneslärarprogrammet på Göteborgs universitet.


Johan Larsson, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Johan forskar om hållbarhetsomställningar med fokus på ledarskap och lärande. Centralt är utveckling av en backcastingmetodik som bland annat tillämpas i Challenge Lab på Chalmers som nu sprids internationellt. På Challenge Lab ges för studenter att ta sig an hållbarhetsutmaningar tillsammans med samhällets aktörer. Under kvällen kommer Johan ge exempel och berätta hur de i denna miljö jobbar med Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen på ett transformativt och integrerat sätt, med fokus på utbildning.

(Erik Sterner som var inbokad som föreläsare har tyvärr fått förhinder.)

Anmälan krävs inte, men vi bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.

Anmäl dig via Ekocentrums webb.

Läs mer om föreläsningsserien här

Lecturer: Alexina Thoren Williams, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs Universitet
Johan Larsson, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.

Date: 10/17/2018

Time: 6:00 PM - 7:30 PM

Categories: Sustainable development

Organizer: Göteborgs centrum för hållbar utveckling i samarbete med Ekocentrum och Göteborgs FN-förening

Location: Ekocentrum, Aschebergatan 44, Göteborg

Contact person: mikael.ostblom@gu.se

Page Manager: Henrik Thelin|Last update: 5/2/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?