Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Katarina Saltzman

Senior lecturer

Katarina Saltzman
Senior lecturer
katarina.saltzman@conservation.gu.se
+46 31 786 4304
0766-184304

Postal Address: Box 130, 40530 Göteborg
Visiting Address: Guldhedsgatan 5A , 41320 Göteborg


Department of Conservation (More Information)
Box 130
405 30 Göteborg
www.conservation.gu.se
conservation@conservation.gu.se
Fax: +46 31 786 4703
Visiting Address: Guldhedsgatan 5a , 413 20 Göteborg

About Katarina Saltzman

Katarina Saltzman är verksam vid Institutionen för kulturvård som forskare och lärare sedan 2010. Är sedan 2013 studierektor för forskarutbildningen i kulturvård.

Katarina är etnolog och landskapsforskare. Hennes forskningsintressen rör såväl landsbygdens som stadens landskap och inte minst gränser och gränsöverskridanden mellan stad och land och mellan natur och kultur. Hon arbetar för närvarande främst med forskningsprojektet Rötter i rörelse: Kulturarv på trädgårdens marknader, finansierat av Vetenskapsrådet 2017-2020, i samarbete med Carina Sjöholm vid Lunds universitet och Tina Westerlund, Institutionen för kulturvård, GU. Medverkar även i forskningsprojektet Rörelsearvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltning som finansieras av RAÄ tillsammans med Sverker Sörlin, KTH (projektledare), och Daniel Svensson, Chalmers. 

Disputerade i etnologi vid Lunds universitet 2001 och har även varit verksam vid Etnologiska institutionen/Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Var under höstterminen 2018 visiting scholar vid School of Geography, University of Melbourne.

Latest publications

Att dela och dela med sig. Trädgårdsväxter, kulturarv och ekonomi
Katarina Saltzman, Carina Sjöholm
Konsumtionskultur: Innebörder och praktiker. En vänbok till Helene Brembeck, Göteborg, Makadam, Chapter in book 2019
Chapter in book

Heritage made by walking
Katarina Saltzman
14th Congress of Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Santiago de Compostela, 14-17 April 2019, Conference contribution 2019
Conference contribution

The use of stories in the marketing of heritage plants and gardens
Katarina Saltzman, Carina Sjöholm, Tina Westerlund
14th Congress of Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Santiago de Compostela, 14-17 April 2019, Conference contribution 2019
Conference contribution

Managing conflicting desires in a garden plant; the case of the variegated daylily
Tina Westerlund, Katarina Saltzman, Carina Sjöholm
The 8th Nordic Geographers Meeting, Trondheim, 16-19 juni 2019., Conference contribution 2019
Conference contribution

Politics and place in the making of heritage plants
Katarina Saltzman, Tina Westerlund, Carina Sjöholm
The 8th Nordic Geographers Meeting, Trondheim, 16-19 June 2019, Conference contribution 2019
Conference contribution

Special feature: Strategic gardens and gardening: Inviting a widened perspective on the values of private green space
Valerie Dewaelheyns, Anna Jakobsson, Katarina Saltzman
Urban Forestry & Urban Greening, Journal issue 2018
Journal issue

Heritage making in the green
Katarina Saltzman
34th Nordic Ethnology and Folklore Conference, Uppsala, 12-15 June 2018, Conference contribution 2018
Conference contribution

Rötter i rörelse. Kulturarv på trädgårdens marknader
Katarina Saltzman, Carina Sjöholm, Tina Westerlund
Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, Editorial letter 2018
Editorial letter

Traces of Memory
Katarina Saltzman
Ethnologia Scandinavica, Book review 2018
Book review

Showing 21 - 30 of 84

2014

Roots en route: Circulation of plants with history in private gardens
Katarina Saltzman
Paper presenterat vid Critical Heritage Studies Conference, Canberra, Australien 2-4 december 2014., Conference contribution 2014
Conference contribution

Peri-urban landscapes – sustainability potential for the future. Session at PESCRL 2014.
Gunilla Almered Olsson, Karl Martin Born, Katarina Saltzman
Unraveling the logics of landscape’ Permanent Conference of the European Rural Landscapes, 26th session, PECSRL conference, Gothenburg & Mariestad, September 2014, Conference contribution 2014
Conference contribution

Trädgård - kultiverad natur?
Katarina Saltzman, Carina Sjöholm
Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Red: L Midholm & K Saltzman, Göteborg, Institutet för språk och folkminnen, Chapter in book 2014
Chapter in book

"Jag fick ångest då jag såg vad människan gjorde med naturen"
Katarina Saltzman
Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Red: L Midholm & K Saltzman, Göteborg, Institutet för språk och folkminnen, Chapter in book 2014
Chapter in book

"Närmare än vi anar"
Katarina Saltzman
Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Red: L Midholm & K Saltzman, Göteborg, Institutet för språk och folkminnen, Chapter in book 2014
Chapter in book

Att fånga det svårgripbara
Katarina Saltzman, Annika Nordström
Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Red: L Midholm & K Saltzman, Göteborg, Institutet för språk och folkminnen, Chapter in book 2014
Chapter in book

Naturen för oss - en inledning
Katarina Saltzman, Annika Nordström
Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Red: L Midholm & K Saltzman, Göteborg, Institutet för språk och folkminnen, Chapter in book 2014
Chapter in book

Ephemeral landscapes
Katarina Saltzman
Light in the city conference, 23-25 oktober 2014, Eskilstuna, Conference contribution 2014
Conference contribution

In the zone? Nature and culture in a swedish biosphere reserve
Katarina Saltzman
Konferensen "The future of landscape characterization", KSLA, Stockholm 3-4 mars 2014, Conference contribution 2014
Conference contribution

Showing 21 - 30 of 84

Page Manager: Emma Sjöberg|Last update: 12/21/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?