Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Katarina Saltzman

Senior lecturer

Katarina Saltzman
Senior lecturer
katarina.saltzman@conservation.gu.se
+46 31 786 4304
0766-184304

Postal Address: Box 130, 40530 Göteborg
Visiting Address: Guldhedsgatan 5A , 41320 Göteborg


Department of Conservation (More Information)
Box 130
405 30 Göteborg
www.conservation.gu.se
conservation@conservation.gu.se
Fax: +46 31 786 4703
Visiting Address: Guldhedsgatan 5a , 413 20 Göteborg

About Katarina Saltzman

Katarina Saltzman är verksam vid Institutionen för kulturvård som forskare och lärare sedan 2010. Är sedan 2013 studierektor för forskarutbildningen i kulturvård.

Katarina är etnolog och landskapsforskare. Hennes forskningsintressen rör såväl landsbygdens som stadens landskap och inte minst gränser och gränsöverskridanden mellan stad och land och mellan natur och kultur. Hon arbetar för närvarande främst med forskningsprojektet Rötter i rörelse: Kulturarv på trädgårdens marknader, finansierat av Vetenskapsrådet 2017-2020, i samarbete med Carina Sjöholm vid Lunds universitet och Tina Westerlund, Institutionen för kulturvård, GU. Medverkar även i forskningsprojektet Rörelsearvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltning som finansieras av RAÄ tillsammans med Sverker Sörlin, KTH (projektledare), och Daniel Svensson, Chalmers. 

Disputerade i etnologi vid Lunds universitet 2001 och har även varit verksam vid Etnologiska institutionen/Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Var under höstterminen 2018 visiting scholar vid School of Geography, University of Melbourne.

Latest publications

Att dela och dela med sig. Trädgårdsväxter, kulturarv och ekonomi
Katarina Saltzman, Carina Sjöholm
Konsumtionskultur: Innebörder och praktiker. En vänbok till Helene Brembeck, Göteborg, Makadam, Chapter in book 2019
Chapter in book

Heritage made by walking
Katarina Saltzman
14th Congress of Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Santiago de Compostela, 14-17 April 2019, Conference contribution 2019
Conference contribution

The use of stories in the marketing of heritage plants and gardens
Katarina Saltzman, Carina Sjöholm, Tina Westerlund
14th Congress of Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Santiago de Compostela, 14-17 April 2019, Conference contribution 2019
Conference contribution

Managing conflicting desires in a garden plant; the case of the variegated daylily
Tina Westerlund, Katarina Saltzman, Carina Sjöholm
The 8th Nordic Geographers Meeting, Trondheim, 16-19 juni 2019., Conference contribution 2019
Conference contribution

Politics and place in the making of heritage plants
Katarina Saltzman, Tina Westerlund, Carina Sjöholm
The 8th Nordic Geographers Meeting, Trondheim, 16-19 June 2019, Conference contribution 2019
Conference contribution

Special feature: Strategic gardens and gardening: Inviting a widened perspective on the values of private green space
Valerie Dewaelheyns, Anna Jakobsson, Katarina Saltzman
Urban Forestry & Urban Greening, Journal issue 2018
Journal issue

Heritage making in the green
Katarina Saltzman
34th Nordic Ethnology and Folklore Conference, Uppsala, 12-15 June 2018, Conference contribution 2018
Conference contribution

Rötter i rörelse. Kulturarv på trädgårdens marknader
Katarina Saltzman, Carina Sjöholm, Tina Westerlund
Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, Editorial letter 2018
Editorial letter

Traces of Memory
Katarina Saltzman
Ethnologia Scandinavica, Book review 2018
Book review

Showing 61 - 70 of 84

2008

Nätverksetnologi - en inledning
Katarina Saltzman
Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet, Magazine article 2008
Magazine article

Trädgårdspolitiska utmaningar
Katarina Saltzman
Om avvikelser, gränser och marginaler - en festskrift till Birgitta Svensson. Hyltén-Cavallius, Charlotte, Lindelöf, Karin S. & Lundahl, Pia (red). Stockholms universitet, Etnologiska avdelningen , Chapter in book 2008
Chapter in book

Stadens informella trädgårdar
Katarina Saltzman
Forum för trädgårdshistorisk forskning, seminarium: Stadens trädgårdar, Göteborg 25-27/9 2008, Conference contribution 2008
Conference contribution

Paradoxes of Landscape Construction: Swedish land care arrangements in a wider context
Katarina Saltzman, Anders Wästfelt
The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, 1-5 sept 2008, Lissabon & Óbidos, Conference contribution 2008
Conference contribution

Kor i naturen? Om landskapets vård och värde i Sverige och Australien
Katarina Saltzman
Jönsson, Lars-Eric, Wallette, Anna & Wienberg, Jes (red): Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige, Makadam förlag, Chapter in book 2008
Chapter in book

2007

Flyktiga landskap i stadens utkant
Katarina Saltzman
Mimers brunn. Arkeologi, etnologi, historia i Västra Götaland, Magazine article 2007
Magazine article

Landskapsförändring som hot och möjlighet: Exempel från stadens utkanter
Katarina Saltzman
Föredrag vid Humanistdagarna, Göteborgs universitet, 11 november 2007, Conference contribution 2007
Conference contribution

Do Cows Belong in Nature? Translations of Farming in Swedish and Australian Landscapes
Katarina Saltzman
Paper presenterat vid konferens för EASA, the European Association for Studies of Australia, i Roskilde, Danmark, 26-29 september 2007, Conference contribution 2007
Conference contribution

Landskap mellan natur och kultur
Katarina Saltzman
Paper presenterat vid den nordiska konferensen "Kulturarv idag - varför och för vem?" Höör 20-21 april 2007, arrangerad av Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet, Conference contribution 2007
Conference contribution

Showing 61 - 70 of 84

Page Manager: Emma Sjöberg|Last update: 12/21/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://conservation.gu.se/english/about-us/staff/?feedbackForm=true&returnAddress=http%3A%2F%2Fconservation.gu.se%2Fenglish%2Fabout-us%2Fstaff%2F%3Fprint%3Dtrue%26publicationPageNumber%3D7%26selectedTab%3D2%26languageId%3D100001%26userId%3Dxsaltk%26userName%3DKatarina%2BSaltzman&recipientName=Emma+Sj%F6berg&encodedEmail=ZW1tYS5zam9iZXJnQGd1LnNl&publicationPageNumber=7&selectedTab=2&languageId=100001&userId=xsaltk&userName=Katarina+Saltzman
Utskriftsdatum: 2020-08-10