Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Reconstruction Matters: ett konvent för tyska och svenska doktorander

Nyhet: 2017-12-18

I ett internationellt samarbete mellan Institutionen för kulturvård och Centrum för kritiska kulturarvsstudier, vid Göteborgs universitet, samt Technische Universität Berlin och Bauhaus-Universität Weimar i Tyskland, arrangerades den 7:e och 8:e december ett konvent för doktorander. I konventet deltog tjugo doktorander ifrån olika inriktningar och med varierande anknytning till kulturvård, varav hälften av deltagarna var hitresta från Tyskland.

Temat för tvådagarskonventet var ”Reconstruction” med ett inspirerande upplägg av föreläsningar, workshops, presentationer samt en mindre exkursion till Gunnebo Slott. Konventet inleddes med att arrangörerna Gabi Dolff-Bonekämper, Ingrid Martins Holmberg, Katarina Saltzman samt proprefekt Anneli Palmsköld gav en välkomnande introduktion.

Därefter gavs två kortare och fängslande föreläsningar av Feras Hammami och Jonathan Westin från Institutionen för kulturvård. Varpå samtliga doktorander därefter, indelade i mindre grupper, genomförde en workshop utifrån tre olika dilemman som delvis kopplades till deras egna forskningsprojekt. Men huvudsakligen utgick de ifrån att en fiktiv situation uppenbarades inom deras projekt, något som de tvingades ta hänsyn till, beträffande någon form av rekonstruktion. Åtta olika grupper fick välja ett dilemma utav tre möjliga, för att diskutera hur de skulle hantera en rekonstruktion ifall en särskild situation skulle kunna infinna sig.

Variation och intresseväckande reflektioner

Grupperna bestod av två till tre deltagare med en fördelning av tyska och svenska doktorander, för att koppla samman och utbyta kunskaper sinsemellan. Efter lunch gavs utrymme för grupperna att presentera sina resonemang utifrån det valda dilemmat. Presentationernas upplägg var såväl varierande och engagerande på alla plan.

Fyra grupper hann genomföra sina presentationer under eftermiddagen. Moniek Driesse, Guelsah Stapel och Jochen Kibel förklarade att utbytt tankar med utgångspunkt i rekonstruktioner av olika typer av platsbestämda ytor. Att narrativ ges en särskild betydelse som verktyg för att rekonstruera ett fysiskt rum eller en skildring av en plats.

Joakim Seiler och Alexandra ZettlJoakim Seiler och Alexandra Zettl delade med sig av sina tankar kring landskap och trädgård. Med vikten av att lyfta fram hur rekonstruktion av kunskap, eller av en handlingskraft, kan användas som ett verktyg för att generera nya kunskaper. Kunskap om äldre metoder och redskap kan rekonstrueras delvis att utifrån äldre dokumentation återskapa själva redskapet. Hur redskapet ska användas bygger på att utveckla en färdighet i utförandet och därmed öka kunskapen om själva tekniken.

Sigrún Thorgrimsdottir, Luise Helas och Wolfram Höhne fokuserade på rekonstruktion av byggnader. Olika typer av byggnader kräver skilda metoder, där en övergiven och förfallen byggnad skiljer sig från att utföra rekonstruktioner i ett eller flera flerbostadshus. Varav den senare bör beakta de boendes situation.

Karin Hermeren, Sarah Alberti samt Khaled Ahmed avrundade sedan konventets första dag. Med tid och plats som utgångspunkt i form av kulturarv, som på skilda sätt upplösts för att sedan rekonstrueras, åskådliggjorde gruppen specifika svårigheter och förhållanden. Hanteringen av ett rekonstruktionsarbete när konstverket är en del av en byggnad eller där själva konstverket i sig är att det tillintetgörs genererade reflektioner till rådande konservering och rekonstruktioner av den populäre gatukonstnären Banksy.

Berörda känslor, historiska lager och digitala lösningar

Den andra dagen fortsatte under förmiddagen med att kvarvarande grupper gav sina presentationer. Maria Höijer och Elena Radoi inledde förmiddagen med att introducera tomrummets betydelse och hur rekonstruktion i stort medför att de, med olika tyngdpunkter, väcker blandade föreställningar. Genom att förstå att ett tomrum för vissa genererar starka känslor som förlust, och hur ett sådant tomrum kan eller ska bevaras, när en rekonstruktion fyller igen dessa betydelsefulla hål. Att vara kapabel att förstå och ha som utgångspunkt hur ett tomrum, eller en särskild avsaknad, påverkar oss och inte tvärt om.

Petra Eriksson, Konstantin Wächter och Kristina Linscott förklarade betydelsen av historiska lager. Vid en renovering eller restaurering av olika objekt är det viktigt att vara noggrann i att, dels identifiera vilka lager som har någon form av betydelse, samt vad är dess egentliga relevans och efterlevnadsvärde.

Tomas Olsson och Benjamin HägerTomas Olssons och Benjamin Hägers annorlunda upplägg, likt en intervju, om en för Göteborg tragisk händelse. Diskoteksbranden vid Backaplan på Hisingen förorsakade en stor förlust av unga människor och ännu fler skadade. Tomas Olsson gav en historisk inblick men fokuserade på det efterföljande arbetet. Att det då var ovanligt i Sverige att anhöriga hedrar förlusten med exempelvis blommor som blev ett problem i förhållande till konservatorsarbetet. Platsen, den materiella kvarvaron som genom rekonstruktionen samt bevarandet som en minnesplats har haft en stor mening för sorgearbetet. Rekonstruktion blir tydlig både som en konfliktutlösare i egenskap hur somliga värnar om betydelsefulla monument, men att återskapande i sig även bidrar till att upprepa sådant som är viktigt att minnas något om.

William Illsey och Zoya Masoud avslutade sedan förmiddagens presentationsrunda med att lyfta fram digitala verktyg och metoder för att rekonstruera ett objekt. Digitala arkiv med 3-D bilder kan föra samman allmänheten med historien genom Augmented Reality. Men att återskapa allt enbart med digital information medför dock att den sociala energin inte blir tillräckligt synliggjord.

Avsspänd avslutning på Gunnebo slott

Konventet avslutades med ett besök på Gunnebo slott. Deltagarna fick uppleva en miljö som de svenska kulturvårdsdoktoranderna är väl bekanta med. De tyska deltagarna fick möjligheten att besöka ett kulturarv som institutionen är stolta över att fått vara med att samverka med på olika sätt. Eftermiddagen fortsatte i ett lugnare tempo av nätverkande med flera intressanta utbyten av kunskap och idéer.

Alla doktorander som deltog i konventet

Från Tyskland:

Guelsah Stapel g.stapel@tu-berlin.de
Jochen Kibel jochen.kibel@tu-berlin.de
Alexandra Zettl alexandra.zettl@campus.tu-berlin.de
Luise Helas luise.helas@uni-weimar.de
Wolfram Höhne wolfram.hoehne@uni-weimar.de
Elena Radoi roxana-elena.radoi@uni-weimar.de
Konstantin Wächter konstantin.waechter@tu-berlin.de
Sarah Alberti sarah.alberti@uni-weimar.de
Benjamin Häger benjamin.haeger@tu-berlin.de
Zoya Masoud zoya.masoud@gmail.com

Från Sverige:

Moniek Driesse moniek.driesse@conservation.gu.se
Joakim Seiler Joakim.seiler@gunneboslott.se
Sigrún Thorgrimsdottir sigrun.thorgrimsdottir@conservation.gu.se
Maria Höijer maria.hoijer@conservation.gu.se
Petra Eriksson petra.eriksson@konstvet.uu.se
Kristina Linscott kina.linscott@conservation.gu.se
Karin Hermeren karin.hermeren@conservation.gu.se
Khaled Ahmed k.elsamman@lir.gu.se
Tomas Olsson tomas.olsson@conservation.gu.se
William Illsey william.illsley@lir.gu.se

AV:

Sidansvarig: Henrik Thelin|Sidan uppdaterades: 2015-11-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?