Till startsida
Webbkarta

Välkommen till Kulturvård

Forskning och utbildning vid Institutionen för kulturvård spänner över ett brett fält av frågor om vårt kulturarv: Hur kan vi identifiera och analysera kulturarvets värden? Hur kan vi värdera och prioritera? Hur skall vi vårda och ta tillvara föremål och bebyggelse, landskap och trädgårdar?

Det är inte självklart hur kulturarvet skall tas om hand. Demokrati, klimatförändringar, mångfald och konflikter om rätten till begränsade resurser påverkar hur vi värnar, vårdar och utvecklar kulturarvet. Både forskning och utbildning på Kulturvård omfattar både kulturarvets betydelse på gott och ont för människors vardag och konkret kunskap om praktiska åtgärder för att vårda och utveckla.

Bebyggelseantikvariskt program, Konservatorsprogrammet och Ledarskap i slöjd och kulturhantverk ges i Göteborg. Bygghantverksprogrammet och Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk ges i Mariestad.

Läs mer om Institutionen för kulturvård här  >>>

Nyheter

Fler nyheter

Kalender

Fler händelser i kalendern

Kontaktinformation

Institutionen för Kulturvård har sin verksamhet förlagd till två orter, Göteborg och Mariestad.

Geovetarcentrum, Göteborg

Geovetarcentrum, Kulturvård i Göteborg
Adress:
Box 130, 405 30 GÖTEBORG
Besöksadress:
Guldhedsgatan 5A , 413 20 GÖTEBORG
Tel.: +46(0)31- 786 00 00
E-post

Trädgårdens skola, Kulturvård i Mariestad
Adress:
Box 77, 542 21 Mariestad
Besöksadress:
Magasinsgatan 4, 542 30 Mariestad
Tel.: +46(0)31- 786 00 00
E-post

Vägbeskrivningar, kartor, personal och annan kontaktinformation finns på sidan Kontakta oss.

Till sidans topp